Informationer til sagsbehandlere

Værdier og målsætning

Ethvert ungt menneske skal ses som et unikt væsen med behov for at få netop den støtte,omsorg, struktur og anerkendelse, som han/hun har brug for.

Beboeren har krav på, at blive set og hørt, at blive mødt af og samarbejde med tillidsvækkende og stabile rummelige voksne, som vil dem det bedste. Enhver ung har ressourcer og skal støttes og guides i at udfolde disse ressourcer til gavn for egen udvikling – på en værdig, tryg og respektfuld baggrund.

Vi tror på, at ethvert menneske har en iboende lyst til at klare  sig selv. Vi arbejder udfra en psykodynamisk, holistisk og humanistisk tilgang. Vi ved , at det er muligt at reparerer psykiske ar og skader via relationer og nye erfaringer.  Vi vil ikke kun  behandle symptomer, men behandle det, der ligger til grund for symptomerne.

Faglig tilgang

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte beboer, inden vi fastligger indsatsen – som iøvrigt rykker sig med tiden og udviklingen. Vi ved og tror på, at det relationelle spiller en vigtig rolle – og kan være medvirkende til reparerer eventuelle skader og traume fra fortiden. Vi arbejder terapeutisk, og kan tilbyde samtaleterapi, kropsterapi, TRE ( tension and trauma releasing exercises) og rideterapi sideløbende med ADL træning og miljøterapi.

Vi er uddannede indenfor forskellige pædagogiske og psykoterapeutiske retninger, men har et fælles fagligt arbejdsredskab, som ligger til grund for den tilgang og behandlingsplan vi har til den enkelte. Vi fastligger indsatsen udfra konflikttrekanten angst, forsvar og følelser fra Intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP). D.v.s vi ser på beboerens angstsymptomer, hvori udtrykkes forsvaret, og hvilke følelser kan ligge bag angsten og forsvaret. Angstsymptomerne og forsvarsmekanismerne giver os et indblik i, hvornår i beboerens første år skaderne er sket og om beboeren befinder sig i det psykotiske, borderline eller neurotiske område. Derefter vurderer vi, hvornår og hvor vi vil sætte fokus på behandlingen.

Målene tager udgangspunkt i handle-og udviklingsplanen fra den anbringende kommune, og mål og delmål sættes sammen med beboeren. Såfremt der er mange problematikker, kan det være en fordel, at der udvælges, hvilke områder der arbejdes med lige nu – så bliver det mere overskueligt for beboeren.

Bøgegården udarbejder en udviklingsplan sammen med beboeren . Kontaktpersonen følger ugentlig op på udviklingspunkterne. Denne udviklingsplan gennemarbjedes kontinuerligt på vores interne behandlingsmøder. Hver 6 måned udarbejdes en statusrapport til den anbringende kommune. Rapporten udarbejdes udfra observationer og faglig viden , beboeren udfylder scoretavle på delmål/mål og det hele udmøntes i et progressionsskema. Skemaet bruges dels for, at beboeren kan se sin udvikling “på skrift” og dels for at være opmærksom på, hvornår en problematik fylder så lidt, at der skal arbjedes med en anden problematik

Heste er fantastiske til at regulere menneskets nervesystem

Vi bruger bevidst og målrettet vores to dejlige islænderheste i den daglige behandling. Der er rigtig mange udviklingsmuligheder med heste – regulere angsten, varm og tryg kontakt, træne lederskab overfor hesten og dermed sig selv, balance, koncentration og øve kontakt.

Udover vores tre islænderheste Thorleif, Vidar og Hommer, har vi to katte Otto og Lille Per. Katte kan, ligesom hestene,være med til at regulerer og berolige vores nervesystem.

Målgruppe

Bøgegården er for personer mellem 17 og 30 år, der er kendetegnede ved, at have stort behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen .

Det er personer med angst og depression,  indad reagerende adfærd , selvskadende adfærd, unge med personligheds forstyrrelser,  tilknytningstraumer, unge udsat for omsorgssvigt eller/og overgreb. Det er personer med psykiatrisk diagnose(r) som eksempelvis skizofreni og borderline.

Generelt er der tale om svære psykologiske eller psykiatriske problemstillinger.

Personen tilbydes et lille og trygt miljø, hvor der er et overskueligt og stabilt indhold samt et meget stabilt og gennemgående personale.

Personen skal være motiveret for forandring og for at indgå aktivt i sin udvikling.

Visitation

Grundstenen i et godt behandlingssted er en god og grundig visitationsprocedure.  Visitationen må gerne strække sig over en tid, således at den unge får tid og rum til at beslutte sig – motivationen er altafgørende.

Ved henvendelse kan vi ret hurtigt bestemme om personen henhører til målgruppen, hvorfor vi vil  bede om relevante papirer, f.eks. epikrise fra indlæggelse, beskrivelse af problemet, evt. specialist udtalelser (psykolog, psykiater etc.) Vi forventer at en kommende beboer er grundigt udredt .

Papirerne læses igennem af ledelse og mindst en fra personale gruppen.  Findes det forsat relevant  aftales et  møde på Bøgegården mellem den kommende beboer, sagsbehandler og Bøgegårdens leder og personale. Den kommende beboers netværk kan også deltage.

På  mødet uddybes de tilsendte papirer, ligesom vi fortæller om vore rammer og muligheder. Det er vigtigt, at vi danner os et indtryk af den kommende beboer – og at han/hun får et indtryk af  og viden om, hvad vi kan og ikke kan. Begge parter skal have betænkningstid – mindst et par dage. Såfremt der nikkes ja fra alle sider, fremsendes skriftelig kontrakt til anbringende kommune.

Hvis der aktuelt ikke er ledig plads, kan personen alligevel ønske at komme til at stå på venteliste, og vi vil da tilbyde samme procedure. Der kan også være mulighed for at starte med at bo på Piledammen, indtil der bliver plads på Bøgegården. På Piledammen kan vi skrue op for indsatsen/tilbuddet i den periode.

Pris og ledig plads

Døgnbehandling på Bøgegården koster 71.820 kr pr. måned for år 2023.

Der er aktuelt ingen ledig plads på Bøgegården, men kontakt os gerne da der kan være aktuelle planer om pladser.

Piledammen: Emma Riis.
mobil: 4283 1361

Bøgegården: Trine Raben.
mobil: 30253904

boegegaarden@gmail.com